Uppföljning

Uppföljning

 

Målet med mina föreläsningar är att lärare och elever hittar en gemensam plattform i skolan där man stöttar och hjälper varandra i hur man bemöter och förebygger fördomar, rasism och nynazism. Det ska vara en trygg miljö där elver och lärare kan diskutera problem och känslor, men också ha roliga aktiviteter och sammarbetsövningar.

Jag håller regelbundet kontakt med skolorna jag varit på och kan ge tips och råd.

Jag har ett kontaktnät och kan förmedla vidare kontakter beroende av behov.