Om mig

Jag har ända sedan 2003 brunnit för att jobba med och för ungdomar som av olika orsaker hamnat snett i vårt samhälle. Oftast för att det saknats någon vuxen för denna ungdom att prata med om det jobbiga den varit med om. 

Genom mitt jobb på Fryshuset och Ungdom mot rasism har jag träffat ungdomar med olika bakrunder och erfarenheter. Dom har berättat om sina drömmar och tankar och om hur saker kunde ha gjorts annorlunda för att dom skulle kunnat må bättre. Genom dessa möten började jag inse att det finns ett stort behov av att jobba med och för ungdomar, att hjälpa dessa att hitta en bättre och vettigare gemenskap än vad de tidigare upplevt i destruktiva miljöer.

Ett av mina koncept är att på skolor jobba förbyggande mot fördomar, rasism, vardagsrasism, främlingsfientlighet och nynazsim. Detta gör jag genom att först föreläsa om min egen bakgrund inom den högerextrema världen för att sedan i grupper diskutera och använda mig av olika övningar för att ungdomarna själva skall få en insikt i dessa ämnen och på så sätt jobba mot dessa åsikter.

Mitt andra koncept är att hjälpa skolan att ta fram ett fungerande material för att aktivt kunna jobba förebyggande mot utanförskap och försvåra rektytering av ungdomar till destruktiva grupper. Detta konsept går ut på att jag först föreläser och utbildar pedagoger, föräldrar och andra intresserade vuxna om hur ungdomar som av olika orsaker känner sig utanför, lätt söker sig till destruktiva miljöer. Sen sätter vi tillsammans ihop en heldag för elever där vi genom olika aktiviteter får ungdomar att börja samarbeta och aktivt jobba för att skolan skall bli en tryggare plats för alla.