Föreläsning Företag

 

Här skräddarsyr vi gemensamt föreläsningen efter ert intresse/behov.

Koncept 1 

Här föreläser jag och utgår ifrån min egen bakgrund inom den högerextrema världen. Varför jag hamnade där. Vad jag gjorde under tiden som aktiv. Konsekvenserna och påföljderna. Svårighetenra med att lämna rörelsen och den svåra vägen tillbaka till ett vettigt liv. I detta upplägg diskuterar vi och pratar om hur vi kan aggera och jobba mot den högerextrema rörelsen och i ett tidigt skede jobba förebyggande mot att ungdomar söker och hamnar i dessa organisationer.

 

Koncept 2   

Här utbildar jag er i hur man kan jobba förebyggande mot fördomar, vardagsrasism, rasism, främlingsfientlighet och nynazism. Detta gör jag genom att berätta om vad dessa företeelser innebär och hur de uppstår. Genom olika övningar får ni verktyg för att förstå och jobba mot dessa värderingar och åsikter.